Farm search

Farm type
Farm type
Region
Region
Category
Category

Tripadvisor 12 reviews

Kog 108, 2276 Kog, Slovenija
Milan Hlebec

Altitude: 310 m
Size of the farm: 6 ha


Stara vas 6, 8259 Bizeljsko
Barbara Istenič

Altitude: 200 m
Size of the farm: 15 ha


Pongrac 69, Griže, Slovenija
Andreja Izgoršek

Altitude: 345 m
Size of the farm: 3 ha


Kubed 57a, Gračišče, Slovenija
Marino, Silvana Jakomin

Altitude: 233 m
Size of the farm: 34 ha


Svečina 27, Zgornja Kungota, Slovenija
Romana Jamšek

Altitude: 360 m
Size of the farm: 34 ha


Tripadvisor 11 reviews

Slatina 10, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija
Maksimiljan Jarc

Altitude: 440 m
Size of the farm: 10 ha


Selovec 14, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija
Zdravko Grilc

Altitude: 500 m
Size of the farm: 30 ha


Tripadvisor 27 reviews

Avsa 22, 5222 Kobarid, Slovenija
Branko Medveš

Altitude: 800 m
Size of the farm: 12 ha


Tripadvisor 23 reviews

Ratečevo Brdo 1, 6255 Prem, Slovenija
Gregor Česnik

Altitude: 525 m
Size of the farm: 18 ha


Globoka 14, 9240 Ljutomer, Slovenija
Dejan Jureš

Altitude: 320 m
Size of the farm: 45 ha


Tripadvisor 2 reviews

Logarska Dolina 8, 3335 Solčava, Slovenija
Jože Mlačnik

Altitude: 736 m
Size of the farm: 7 ha


Ob Meži 10a, 2392 Mežica, Slovenija
Urška in Ksenija Peršak

Altitude: 520 m
Size of the farm: 14 ha


Stolni Vrh 30, Maribor, Slovenija
Timotej Kaloh

Altitude: 300 m
Size of the farm: 7 ha


Hrastovec 36, 3320 Velenje, Slovenija
Marko Karničnik

Altitude: 540 m
Size of the farm: 24 ha


Žabja vas 9, Novo mesto, Slovenija
Andrej Kastelic

Altitude: 200 m
Size of the farm: 25 ha