V  dvajsetih letih je združenje sodelovalo pri različnih projektih s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in drugimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi v Sloveniji. Številne projektne aktivnosti na področju usposabljanja in promocije so pomembno prispevale k dvigu kakovosti ponudbe turističnih kmetij in k večji prepoznavnosti njihove ponudbe.