Farm search

Search term: Specialized offer: A tourist farm suitable for families with children

Farm type
Farm type
Region
Region
Category
Category

Tripadvisor 57 reviews

Nanos 6, 5271 Vipava, Slovenija
Božo Jež

Altitude: 920 m
Size of the farm: 40 ha


Skomarje 46, 3214 Zreče, Slovenia
Andrej Arbajter

Altitude: 970 m
Size of the farm: 68 ha


Tripadvisor 29 reviews

Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak, Slovenija
Bojan Firbas

Altitude: 330 m
Size of the farm: 12 ha


Ljubija 5, 3330 Mozirje, Slovenija
Urška Reberčnik

Altitude: 320 m
Size of the farm: 14 ha


Tripadvisor 4 reviews

Golavabuka 24, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija
Albert Javornik

Altitude: 700 m
Size of the farm: 24 ha


Vinharje 10, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
Ljubica Stanonik

Altitude: 650 m
Size of the farm: 47 ha


Spodnja Kostrivnica 5, 3250 Podplat, Slovenija
David Černogoj

Altitude: 350 m
Size of the farm: 11 ha


Jamnica 11, 2391 Prevalje, Slovenija
Marija, Stanko Kert

Altitude: 800 m
Size of the farm: 37 ha


Tripadvisor 29 reviews

Lahomšek 1, 3270 Laško, Slovenija
Katarina Pražnikar

Altitude: 350 m
Size of the farm: 15 ha


Hotavlje 34, 4224 Gorenja vas, Slovenija
Gašper, Jelka Banič

Altitude: 450 m
Size of the farm: 23 ha


Tripadvisor 25 reviews

Zakojca 1, 5282 Cerkno, Slovenija
Marko Tušar

Altitude: 700 m
Size of the farm: 40 ha


Tripadvisor 20 reviews

Trenta 16a, 5232 Soča, Slovenija
Stanka Pretner

Altitude: 610 m
Size of the farm: 15 ha


Podolševa 13, 3335 Solčava, Slovenija
Natalija Ramšak

Altitude: 740 m
Size of the farm: 36 ha


Tripadvisor 5 reviews

Sele 37, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Breda Gnamuš Dušak

Altitude: 760 m
Size of the farm: 45 ha


Planica 9, 2313 Fram, Slovenija
Barbara, Danilo Štern

Altitude: 700 m
Size of the farm: 36 ha